Śledź nas:
Zadzwoń 724 615 255

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Janusz Korczak

Przedszkole Akademia Małego Skauta powstała z myślą o stworzeniu dzieciom miejsca, gdzie będą mogły swobodnie, radośnie, spontanicznie rozwijać swoje zainteresowania, bawiąc uczyć się, spotykać ze swoimi rówieśnikami, pod opieką wychowawców o dobrym sercu, miłości i szacunku do dzieci. Nasze przedszkole służy dzieciom. Każdy z nas był kiedyś dzieckiem i wie jak ważne jest umiejętne towarzyszenie dziecku w jego rozwoju i jak wiele można także od dzieci się nauczyć. „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil” – jak uczył Janusz Korczak.

Wierzymy, że sukcesem naszej placówki jest „uśmiech dziecka”, bo : „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Akademia Małego Skauta nieoficjalnie obrała sobie za patrona Janusza Korczaka prekursora pełnego szacunku stosunku do dziecka. Nauczanie stało się całym jego powołaniem. Choć sam nie miał dzieci, stał się ojcem niezliczonej ilości cudzych dzieci. Jak mówił o sobie: „Za syna wybrałem ideę służenia dziecku i jego sprawie”. Wiedział, że nie wystarczy słuchać – trzeba przede wszystkim USŁYSZEĆ potrzeby dziecka. Uważał, że miejsce dziecka jest wśród jego rówieśników. Dążył do tego, by dzieci wymieniały się swoimi przekonaniami i dziecięcymi poglądami. Każde dziecko traktował poważnie i z każdym prowadził poważne dyskusje.