Śledź nas:
Zadzwoń 724 615 255

nasz program

Podstawa programowa

W swojej pracy kierujemy się wartościami takimi jak: PRAWDA DOBRO PIĘKNO, stąd program „Planeta dzieci. Wychowanie w duchu wartości Prawda Dobro Piękno”, który wybraliśmy dla naszej placówki. Pomocną dłonią w wychowaniu w duchu wartości służą nam także harcerze z jaworznickiego hufca, z którymi współpracujemy od początku istnienia placówki. Są to młodzi, wartościowi ludzie, którzy pokazują naszym Małym Skautom czym jest ruch skautowy, harcerski.

Ruch skautowy narodził się w Anglii, jego założycielem był sir Robert Baden-Powell, który stworzył prawo skautowe będące streszczeniem wartości, ku którym chciał podnosić dzieci i młodzież, by w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości fizyczne, umysłowe, społeczne i duchowe jako jednostki, jako odpowiedzialni obywatele i jako członkowie wspólnot lokalnych, narodowych i międzynarodowych. W Polsce odzwierciedleniem ruchu skautowego jest ruch harcerski, którego twórcą był Andrzej Małkowski i który przeniósł ruch skautingowy na grunt polski.

Nasze przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku 2,5-6 lat, w związku z tym skupiamy uwagę na prawie zuchowym, które mówi:

1. Zuch kocha Boga i Polskę

2. Zuch jest dzielny

3. Zuch mówi prawdę

4. Zuch pamięta w swoich obowiązkach

5. Wszystkim jest z zuchem dobrze

6. Zuch stara się być coraz lepszy.

Pierwszy punkt Prawa Zucha ma szeroki, uniwersalny i ogólnoludzki wymiar. Przede wszystkim zuch ma umieć kochać. Akceptować siebie, świat, swoje otoczenie. Szanować osobowość i odmienność innych, szanować wartości dane człowiekowi jako wyposażenie na drogę życia. Zuch jest dzielny czyli odznacza się odwagą, jest zaradny i wytrzymały. Dzielność jest synonimem słowa zuch.

Zuch mówi prawdę, gdyż nie musi kłamać, nie chce kłamać i nie kłamie. Kłamstwo obciąża, zasmuca, niepokoi. Zuch jest dzielny więc nie wprowadza nikogo w błąd, nie mówi niczego, co jest niezgodne z rzeczywistością i z jego sumieniem. Zuch pamięta o swoich obowiązkach, bo jest przekonany, że czyni dobro; dla zucha to niezwykle ważna sprawa. Wykonywanie obowiązków cieszy rodziców, nauczycieli, kolegów. To daje przyjemność, radość. Można czuć się szczęśliwym. Wszystkim jest z uchem dobrze bo jest dzielny, wywiązuje się z obowiązków, potrafi być czuły i spolegliwy, opiekuńczy dla młodszego rodzeństwa, sprawiedliwy i pogodny. Zuch stara się być coraz lepszy każdego dnia, we wszystkim, co robi. Ciągłe dążenie wzwyż, szukanie prawdy o świecie, życiu, o nas samych, szukanie sensu życia.